VIDEO: POROVNANIE UMÝVANIA RYŽE ZÁSADITOU A VODOU Z VODOVODU.
Výsledok: Zásaditá IONIZOVANÁ voda umyla ryžu lepšie ako obyčajná vodovodná čo je jasne viditeľné na farbe vody (podstatne žltšia ako pri vodovodnej vode).


VIDEO: USKLADNENIE ZELENINY PO UMYTÍ IONIZOVANOU ZÁSADITOU VODOU
Nádherný príklad toho ako zásaditávoda CHRÁNI zeleninu pred KYSLOSŤOU okolitého prostredia! Kým po umytí vodovodnou vodou zelenina po 7 dňoch vyzerá nesviežo (ZKYSNUTO), zelenina umytá ZÁSADITOU IONIZOVANOU VODOU je stále svieža a farebná. Na tomto príklade vidno aký má IONIZOVANÁ VODA obrovský OXIDAČNO-REDUKČNÝ POTENCIÁL.


VIDEO: POROVNANIE UMYTIA OVOCIA ZÁSADITOU IONIZOVANOU VODOU A VODOU Z VODOVODU

Výsledok: Zásaditá voda umyla ovocie lepšie čo je jasne viditeľné na farbe vody (podstatne červenšia ako pri vodovodnej vode)


VIDEO: UMÝVANIE POMARANČOV IONIZOVANOU ZÁSADITOU VODOU

Výsledok: Z videa je zrejmé, že po umytí pomarančov obyčajnou vodou a ionizovanou zásaditou vodou sa po 7 dňoch pomaranče umyté obyčajnou vodou zmenia (začnú hniť), pričom pomaranče umyté ionizovanou zásaditou vodou vyzerajú stále čerstvo pretože sú chránené proti baktériám a vírusom


VIDEO: KLÍČENIE A RAST SEMIEN PRI POUŽITÍ ZÁSASITEJ IONIZOVANEJ VODY

Výsledok: V tomto videu je vidieť o koľko rýchlejšie rastú tie isté semená zavlažované ionizovanou (zásaditou) vodou v porovnaní so semenami zavlažovanými obyčajnou vodou (z klasického vodovodu


VIDEO: KLÍČENIE A RAST FAZULE PRI POUŽITÍ ZÁSASITEJ IONIZOVANEJ VODY

Výsledok: Už pri umývaní fazule v obyčajnej a ionizovanej vode je vidieť podstatný rozdiel. Zatiaľ čo fazuľa umývaná v obyčajnej vode v podstate nezanechala vo vode žiadnu špinu, fazuľa umývaná v ionizovanej vode nechala túto vodú bielou. Je jasne vidieť, že fazuľa ošetrená ionizovanou vodou rastie podstatne rýchlejšie ako fazuľa ošetrená obyčajnou vodou.


VIDEO: OCHRANA PRED OXIDÁCIOU ŽELEZA POMOCOU IONIZOVANEJ ZÁSADITEJ VODY

Výsledok: Jeden z najkrajších príkladov ako IONIZOVANÁ zásaditá voda CHRÁNI pred oxidáciou. Z príkladu vidieť, že ani po 7 dňoch spinky uložené do púzdra s ionizovanou zásaditou vodou nehrdzavejú a pritom v kyslej a obyčajnej vode sú spinky už veľmi hrdzavé. Takýmto spôsobom chráni ionizovaná zásaditá voda aj náš organizmus pred prekysľovaním a oxidáciou, čím zastavuje starnutie a predchádza mnohým chorobám.


VIDEO: UKÁŽKY PH IONIZOVANEJ VODY

Výsledok: PH test ukazuje rozdiel v pH hodnotách tej istej vody upravenej pomocou ionizátora vody na kyslú, zásaditú a iba filtrovanú

VIDEO: LÚHOVANIE ZELENÉHO ČAJU V IONIZOVANEJ ZÁSADITEJ VODE
Výsledok: Z testu je zrejmé, že rozpustnosť látok v ionizovanej zásaditej vode je podstatne lepšia ako v obyčajnej vode. Ionizovaná zásaditá voda dokáže lepšie absobrovať živiny a distribuovať ich v ľudskom tele.


VIDEO: VYLUČOVANIE KRVI Z MÄSA PRI POUŽITÍ IONIZOVANEJ ZÁSADITEJ VODY

Výsledok: Vylučovanie krvi z mäsa je podstatne lepšie pri použití ionizovanej zásaditej vody ako pri požití obyčajnej vody.


VIDEO: ČISTENIE PLODOV MORA POUŽITÍM IONIZOVANEJ ZÁSADITEJ VODY

Výsledok: Čistenie plodov mora ukazuje o koľko viac nečistôt sa vyplaví pri umývaní plodov použitím ionizovanej zásaditej vody v porovnaní s umývaním obyčajnou vodou.