Hľadáme regionálnych obchodných zástupcov! Poskytujeme výhodné podmienky a profesionálne zázemie. V prípade záujmu nás kontaktujte na 0944 180 227 alebo emailom: info@osmoza.sk .

Hľadáme externých spolupracovníkov z týchto profesií: lekár, homeopat, ľudový liečiteľ a ďalších, ktorí prídu priamo či nepriamo do styku s ľudmi, ktorý sa chcú detoxikovať a zlepšiť svoj zdravotný stav pomocou najzákladnejšej tekutiny…