You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

ionizovana_voda_prevencia_rakoviny_001

Všetci si uvedomujeme, aké dôležité je pre človeka zdravie. Snažíme sa preto zdravšie stravovať a viac sa pohybovať. No pritom mnohokrát zabúdame na najdôležitejšiu zložku našej potravy – ZDRAVÚ VODU a vhodný pitný režim. Každý uzdravujúci a životodarný proces, ktorý sa deje v našom tele, sa deje pomocou vody! Nakoľko je voda dôležitá? Viac ako dve tretiny váhy ľudského tela tvorí voda. Bez vody človek za pár dní umiera. Ľudskú  [ Celý článok ]

ako_pripojit_ionizator_vody

V závislosti od modelu ionizátora sa pripojenia líšia, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že ionizátor sa dá pripojiť tromi spôsobmi: 1. Na prívod vody do batérie pomocou spojky (3/8″,1/2″, 3/4″) s ventilom aby sa dal ionizátor odstaviť a bolo možné vymeniť filtre. Vypínať a zapínať ionizátor budete len pomocou ventilu na ionizátore. 2. Na perlátor batérie, je to však nepraktická metóda, pretože budete musieť pustiť studenú vodu cez batériu a  [ Celý článok ]

Ionizovana-voda

Pre vás a životné prostredie. Prevencia chorôb pre vás a vašu rodinu. Typická dnešná strava je extrémne kyslá, a kyslosť v tele je spojená s chorobami. Samotné kyslé prostredie chorobou nie je, ale predstavuje ideálne podmienky pre ich rozvoj. S prekyslením organizmu dochádza k poškodenie bunkových stien, žíl, tepien a nakoniec celých orgánov. Zvýšenie telesného pH vďaka konzumácii zásaditej vody posilní imunitný systém a zvyšuje šancu pri boji s vírusmi  [ Celý článok ]

Family doctor on  a home visit

Dr. Atkins „Väčšina ľudí má v tele príliš okysličené bunkové tekutiny. To môže vyvolať rôzne problémy. Zabraňuje tomu, aby organizmus neutralizoval jedy, vystavuje bunky voľným radikálom, ktoré ju zničia, to vedie k rakovine a k iným chorobám.“ Dr. Robert Atkins, zakladateľ „Atkinsovej diéty“. Dr. Kelly „ Voda pripravená pomocou ionizátora je najväčším vynálezom v procese liečenia, od tej doby, ako Sir Alexander Fleming objavil penicillin.“ Dr. Wiliam Kelly, College of  [ Celý článok ]

klinicky_overene_ucinky_ionizovanej_vody

VYSOKÝ KRVNÝ TLAK Prof. Kuninaka Hironage, Riaditeľ Kuninaka Hospital Už viac ako 10 rokov mojej praxe prikladám veľkým význam spojitosti medzi minerálmi – obzvlášť iónom kalcia a vysokým krvným tlakom a inými ochoreniami. V súvislosti s teóriou Prof. Medicíny Gato z Kyushu Univerzity o vitamíne K (vitamín K nám umožní zvýšiť krvnú koncentráciu kalcia), alebo užívaní alkalickej ionizovanej vody, je nárast kalcia pri vysokom tlaku veľmi dôležitý. Väčšina ochorení je  [ Celý článok ]

ionizovana_voda_prevencia_rakoviny

Ionizovaná voda Pri elektrolýze vody sa v nej rozpustené minerálne soli rozkladajú na kladne nabité kovové ióny(vápnik, horčík, draslík, sodík) a nekovy s negatívnym nábojom( kyseliny- chlór, síra, fosfor, atď.) Na princípe procesu elektrolýzy vody a na získanie jej nových vlastností, sa použije špeciálne vybavenie – ionizátory vody. Tieto zariadenia, obsahujú elektrolýznu komoru, ktorá je prepojená elektródami (anódou a katódou), ktoré sú špeciálne rozdelené do dvoch častí membránou. Obidve vyrobené  [ Celý článok ]

historia_ionizovanej_vody

Alkalická ionizovaná voda vznikne v ionizátory vody procesom elektrického delenia filtrovanej vody z vodovodu na alkalickú ionizovanú vodu a kyslú vodu. Takýto ionizátor bol zostrojený v 50 rokoch v Japonsku a prvé výskumy boli vykonané na rastlinách a živočíchoch.   Komplexné výskumy účinku alkalickej ionizovanej vody, zvlášť kyslej na rastline v roku 1954 na Japonskej univerzite pre agrokultúru. Dnes pestovatelia ruží používajú kyslú vodu aby ruže pri dodávke do kvetinárstiev  [ Celý článok ]