Všetky nami ponúkané zariadenia majú platné CE certifikáty.