Ionizovana-voda

Pre vás a životné prostredie. Prevencia chorôb pre vás a vašu rodinu. Typická dnešná strava je extrémne kyslá, a kyslosť v tele je spojená s chorobami. Samotné kyslé prostredie chorobou nie je, ale predstavuje ideálne podmienky pre ich rozvoj. S prekyslením organizmu dochádza k poškodenie bunkových stien, žíl, tepien a nakoniec celých orgánov. Zvýšenie telesného pH vďaka konzumácii zásaditej vody posilní imunitný systém a zvyšuje šancu pri boji s vírusmi  [ Celý článok ]

Family doctor on  a home visit

Dr. Atkins „Väčšina ľudí má v tele príliš okysličené bunkové tekutiny. To môže vyvolať rôzne problémy. Zabraňuje tomu, aby organizmus neutralizoval jedy, vystavuje bunky voľným radikálom, ktoré ju zničia, to vedie k rakovine a k iným chorobám.“ Dr. Robert Atkins, zakladateľ „Atkinsovej diéty“. Dr. Kelly „ Voda pripravená pomocou ionizátora je najväčším vynálezom v procese liečenia, od tej doby, ako Sir Alexander Fleming objavil penicillin.“ Dr. Wiliam Kelly, College of  [ Celý článok ]

klinicky_overene_ucinky_ionizovanej_vody

VYSOKÝ KRVNÝ TLAK Prof. Kuninaka Hironage, Riaditeľ Kuninaka Hospital Už viac ako 10 rokov mojej praxe prikladám veľkým význam spojitosti medzi minerálmi – obzvlášť iónom kalcia a vysokým krvným tlakom a inými ochoreniami. V súvislosti s teóriou Prof. Medicíny Gato z Kyushu Univerzity o vitamíne K (vitamín K nám umožní zvýšiť krvnú koncentráciu kalcia), alebo užívaní alkalickej ionizovanej vody, je nárast kalcia pri vysokom tlaku veľmi dôležitý. Väčšina ochorení je  [ Celý článok ]

ionizovana_voda_prevencia_rakoviny

Ionizovaná voda Pri elektrolýze vody sa v nej rozpustené minerálne soli rozkladajú na kladne nabité kovové ióny(vápnik, horčík, draslík, sodík) a nekovy s negatívnym nábojom( kyseliny- chlór, síra, fosfor, atď.) Na princípe procesu elektrolýzy vody a na získanie jej nových vlastností, sa použije špeciálne vybavenie – ionizátory vody. Tieto zariadenia, obsahujú elektrolýznu komoru, ktorá je prepojená elektródami (anódou a katódou), ktoré sú špeciálne rozdelené do dvoch častí membránou. Obidve vyrobené  [ Celý článok ]